Εκλογή διδάσκοντα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση εμπόλεμων συρράξεων»
Εκλογή διδάσκοντα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση εμπόλεμων συρράξεων» Print

Εκλογή διδάσκοντα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση εμπόλεμων συρράξεων»