Επιλογή διδασκόντων για τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 του Π.Μ.Σ. “MA in Art, Law and Economy”

MA in Black Sea Cultural Studies

MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia

2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity

Ολοκαύτωμα Χορτιάτη 75 χρόνια μετά

2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity

Apply now!

join_us
scholarr
Home News Announcements Επιλογή διδασκόντων για τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 του Π.Μ.Σ. “MA in Art, Law and Economy”
Επιλογή διδασκόντων για τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 του Π.Μ.Σ. “MA in Art, Law and Economy” Print

Επιλογή διδασκόντων για τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 του Π.Μ.Σ. “MA in Art, Law and Economy”

 
Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree